Beskrivelse af opgaver i konkurrenceudvalget.


Konkurrenceudvalget I DcH Herfølge planlægger kredskonkurrencer og klubmesterskab for diverse hundefører i kredsen og i klubben.

I løbet af et år bliver der afholdt 3 kredskonkurrencer, som bliver afholdt på 3 forskellige datoer og 1 klubmesterskab, som er fordelt over to dage, med to klasser pr. dag.
 
 Der er forskellige poster i konkurrenceudvalget, som løser hvert sit område, men vi hjælper gerne hinanden.
 De fire poster er Spor, Eftersøgning, Kantinen, Beregner
  
Spor:

 • Der skal findes sporlæggere til klasserne B, A, Elite og evt. sørge for at uddanne sporlæggere, så vi hele tiden udvikler hundefører og klubben.
 • Finde sporarealer, vi har nogen lodsejer som vi plejer at kunne låne marker af.

Markerne skal så vidt muligt have samme afgrøde, så det er ens for hundeførerne.

 • Sørge for opstilling af spor sammen med sporlæggere og hjælpere.
 • Planlægge hvornår sporene skal lægges og hvornår de er klar til at blive gået
 • Have kontakt til sporlæggere
 • Sørge for der er nok genstande til alle klasser.
   

Eftersøgning: 

 • Finde figuranter, evt. sørge for at nye figuranter bliver lært op.
 • Opstilling af eftersøgningsbane.
 • Sørge for der bliver lavet skjul, hvis der er behov for dette.
 • Finde dødegenstande til diverse klasser.

 

Beregner:

 • Lave indbydelse til kredskonkurrencerne og få dem lagt ud på klubmodul.
 • Information til dommercentralen, om hvor mange dommere der skal bestilles, hvor det foregår, mødetid og forplejning.
 • Printe dommersedler ud.
 • Lave program til selve konkurrencedagen til alle hundefører.
 • Sørge for hjælpere til indtastning af point på selve konkurrencedagen, evt. oplæring af hjælpere, hvis dette mangler.
 • Sørge for rækkefølgen af øvelser i de forskellige klasser.

 

Kantinen:

 • Finde ud af hvad der skal laves af mad til dommerne.
 • Finde hjælpere til at lave maden
 • Der skal laves morgenmad og frokost.
 • Til konkurrencen bliver der grillet pølser og brød.
 • Handle ind eller sørge for der er nogen der handler ind.

 

Konkurrenceleder:

 • Tage i mod beskeder fra hundefører vedr. løbske tæver, spørgsmål m.m.
 • På konkurrencedagen byder velkommen,

 

Klasseleder:

 • Man kan godt være klasseleder for en klasse og samtidigt være konkurrenceleder
 • Dagen før konkurrencen skal der sættes lydighedsbane op for den klasse man er klasseleder for.
 • Der skal findes feltgenstande til frit søg.
 • Der skal findes figuranter til C og B klasserne (hvis man er klasseleder for disse klasser).
 • Sørge for der bliver lagt fært i feltet til frit søg.
 • På selve konkurrencedagen, skal dommerne have udleveret dommersedler, og besked om evt. afbud, løbske tæver m.m.
 • Dommerne skal have vist lydighedsbanen.
 • Sørge for at dommer kommer til eftersøgningen (A og Elite klasserne)
 • Sørge for at dommer kommer til spor (B, A og Elite klasserne)


Nyheder

Sponsorer