DcH & DogCoach fortsætter samarbejdet i 2022

Efter grundig evaluering af samarbejdsperioden i 2021, er det besluttet at fortsætte samar- bejdet imellem DcH & DogCoach i 2022 med en tilrettet aftale.

 

Aftalen betyder at DogCoach er sponsor for DcH og støtter DcH hundeadfærdskonsulen- ters gode arbejde fast med et fast årligt sponsorat.

Som DCH medlem eller som DcH instruktør tilbydes du fremadrettet 10% på køb af alt DogCoach tøj både ved online køb og hos alle de lokale DogCoach forhandlere. (Bemærk at aftalen ikke gælder nedsatte varer).

 

For at rabatten kan opnås:

Fremvises DCH medlemskort via app’en på mobiltelefonen. Eller via et udprint af med-

lemskortet fra din profil i Klubmodul.

Er dette ikke muligt, kan forhandleren tillade sig at afvise at give rabat.

 

Købes der online via dogcoach.dk skrives DCH medlemsnummeret (medlems ID) i kom- mentarfeltet på webshoppen.

Begge parter glæder sig meget til at fortsætte det gode samarbejde fremadrettet, og glæ- der os over at vi nu har tilgodeset både forhandlere og medlemmers ønske om at kunne anvende medlems-rabatten hos de fysiske forhandlere hvor tøjet kan prøves på.

 

/cms/../cms/ClubDcHHerfoelge/ClubImages/DogCoach2022.pdf 

 

Nyheder

Sponsorer