HUNDEFØRERMÆRKER

Kredsens hundeførermærker kan erhverves af hundeførere i DcH Herfølge på flg. betingelser:
Hundeføreren skal selv holde regnskab med sine point.
Når hundeføreren mener at have point nok til et mærke afleveres resultathæftet til konkurrenceudvalget til kontrol. Konkurrenceudvalget bestiller mærkerne og foreningen betaler for dem.

Kredsens regler for opnåelse af hundeførermærker: Hundeførermærker kan kun erhverves af medlemmer af DcH
Kun konkurrencer på mindst kredsplan er gældende
Point til erhvervelse af hundeførermærker gives ved konkurrence i klasserne C - B - A - E - IPO III og Agility
Hundeførermærker kan erhverves med flere hunde tilhørende hundeføreren.
Det er ikke tilladt at låne eller leje en hund til erhvervelse af hundeførermærker
Der stilles ikke krav om at hunden skal være stambogført
I Agility er det Spring Åben og Agility Åben der er tællende.

Til Bronzemærket kræves 20 mærkepoint, og mærket kan erhverves i C - Klassen, dog skal hundeføreren have kvalificeret sig til oprykning.
I Agility kræves 20 mærkepoint og hundeføreren skal have opnået oprykning til enten Spring klasse 2 eller Agility klasse 2.

Til Sølvmærket kræves 50 mærkepoint, og mærket kan erhverves i B - Klassen, dog skal hundeføreren have kvalificeret sig til oprykning
I Agility kræves 50 mærkepoint og hundeføreren skal have opnået oprykning til både Spring klasse 2 og Agility klasse 2.

Til Guldmærket kræves 90 mærkepoint og mærket kan erhverves i A - Klassen, dog skal hundeføreren mindst én gang have opnået 260 point.
I Agility kræves 90 mærkepoint og hundeføreren skal have opnået oprykning til enten Spring Klasse 3 eller Agility Klasse 3.

Til Elitemærket kræves 150 mærkepoint, hvoraf mindst 60 point er erhvervet i Eliteklassen eller IPO III.
I Agility kræves 150 mærkepoint og hundeføreren skal have opnået oprykning til både Spring Klasse 3 og Agility Klasse 3.

Når hundeføreren har samlet de krævede point afleveres resultathæftet til Lokalforeningen der berigtiger dem og bestiller mærke og diplom ved Kredsen.
Hundeførermærket betales af Lokalafdelingen eller hundeføreren

DcH Program: samt IPO III : point opnået efter 01-01-1991 er gældende.
Agility : point opnået efter 01-01-1995 er gældende.

Pointskala

C - Klassen:
  90,00 - 109,99 point giver 2 mærkepoint
110,00 - 129,99 point giver 3 mærkepoint
130,00 - 150,00 point giver 4 mærkepoint

B - Klassen:
130,00 - 159,99 point giver 4 mærkepoint
160,00 - 184,99 point giver 5 mærkepoint
185,00 - 200,00 point giver 6 mærkepoint

A - Klassen:
210,00 - 249,99 point giver 6 mærkepoint
250,00 - 279,99 point giver 7 mærkepoint
280,00 - 300,00 point giver 8 mærkepoint

E - Klassen:
300,00 - 349,99 point giver 8 mærkepoint
350,00 - 384,99 point giver 9 mærkepoint
385,00 - 400,00 point giver 10 mærkepoint

Godkendt på Kredsrådsmøde den 18-09-1995
Revideret og godkendt på Kredsgeneralforsamling den 26-01-1998

#top Til startsiden Tilbage

© Danmarks civile Hundeførerforening,