Arrangementer.

GENERALFORSAMLING 16. januar 2018 Kl. 19.30 i klubhuset.


1. Valg af dirigent

2. Beretning af foreningens formand

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr

6. Valg af formand
    Ulrik modtager genvalg

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlem for 2 år
    Michael Wandall modtager genvalg
    Maria Gravesen modtager genvalg

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år

9. Valg af 2 revisorer for 1 år

10. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år

11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen. .
#top Til startsiden Tilbage      

© Danmarks civile Hundeførerforening,