C-KLASSEN


C-klassen
C-klassen er DcH's egentlige begynderklasse, hvor alle nye hundeejere starter efter endt begynderhold.
I DcH Herfølge har vi 3 forskellige C-hold. Ny-C, Fri-C og Konkurrence-C

Ny-C
Er holdet for de hunde, der fortsætter fra begynderholdene samt medlemmer, der har trænet i en anden forening.
På ny-C trænes først og fremmest lydighedsøvelser som indkald, dæk, sit, stå og lineføring. Desuden trænes med beskæftigelsesøvelser, frie øvelser samt almindelig omgang med andre hunde og mennesker.
Det er tanken, at man på ny-C holdet skal opnå en grundlæggende lydighed og et godt samarbejde mellem hund og fører, der gør, at man kan arbejde med sin hund med mange forskellige slags øvelser.
Ca. hver 3. måned er der en prøve for hundene på ny-C, hvor de der har lyst stiller op i lineføring, sid, dæk, stå indkald m.m. Det er ikke noget krav at man skal stille til prøve, men for at komme videre i C-klassen, skal der opnås et bestemt antal point ved prøven.
Når prøven er bestået kan føreren frit vælge mellem de øvrige 2 typer C-hold: fri-C og konkurrence-C.

C-Prøve
C-prøve afholdes for hunde og førere på ny-C holdet.
Hundene skal til prøve i følgende øvelser:
Lineføring: hunden skal følge føreren ved venstre side og sætte sig ved opstandsning.
Ståøvelse: hunden skal stå på kommando og blive stående, når føreren går fra den.
Sidøvelse: hunden skal sætte sig på kommando og blive siddende, når føreren går fra den.
Dækøvelse: hunden skal lægge sig på kommando og blive liggende, når føreren går fra den.
Spring med tilbagespring: hunden skal springe frem og tilbage over et skråtstillet springstativ.
Indkald med fristelser: hunden skal komme, når føreren kalder på den og undervejs passere spand med godbidder på.
Fri øvelse: vælges af føreren. Kan f.eks. være rulle, ligge død, zig-zag eller andet sjovt.

For at bestå prøven skal hunden opnå mindst 48 point ud af 80 mulige med mindst 5 i karakter i øvelserne lineføring, dæk og indkald.

Fri-C
Er for hundeførere, der kan lide at træne med hunden i mange forskellige typer af øvelser. Her arbejdes videre med den almene lydighed og C-klassens øvelser, men der arbejdes også med andre ting, bl.a. med de frie øvelser. Det kan være forskellige redskabsøvelser (rør m.m.), kombinationsøvelser (f.eks. hente bold gennem røret) og andre frie øvelser som f.eks. danse, zig-zag og springe gennem ring.
Det er samværet og glæden ved arbejdet med hunden, der er det primære på dette hold.

Konkurrence-C
Er som navnet antyder et hold for de hundeførere, som gerne vil arbejde med øvelserne i DcH' s konkurrenceprogram for C-klassen. Disse øvelser ligger fast (se detaljerne i det grønne konkurrenceprogram) og er følgende: lineføring, dæk, sid, stå, spring, apportering (hente en kastet pind), rundering (halsgivning ad person) og frit søg (finde en gemt handske el.lign.).
Målet med træningen på dette hold er deltagelse i konkurrencer i C-klassen lokalt og/eller på kredsplan.
Her stilles også krav om at der skal trænes hjemme og hundeføreren skal have et stabilt fremmøde til træningen.#top Til startsiden Tilbage      

© Danmarks civile Hundeførerforening,